RSS Nízkoenergetické domy Nízkoenergetické domy Nízkoenergetické domy Nízkoenergetické domy Nízkoenergetické domy

Aktuální nabídku realit naší kanceláře najdete na portálu AReality.sk. Službu Moja Realitka přináší AReality.sk - největší nabídka nemovitostí na Slovensku.

Nízkoenergetické domy

Pozrieť si priebeh výstavby, Pozrieť si ponuku domov

 

Vážení klienti,

 

     ak sa práve rozhodujete obstarať si vlastné bývanie a premýšľate, či si kúpiť byt alebo postaviť vlastný dom, veríme že Vám po prečítaní týchto riadkov dokážeme pomôcť vo Vašom rozhodovaní.

 

     Podľa nášho názoru, vlastniť nízkoenergetický dom za cenu novostavby bytu je výborná príležitosť. Naviac dom, ktorý splňuje tie najprísnejšie kritéria na funkčnosť, moderný vzhľad, rýchlosť, presnosť a precíznosť výstavby. A v neposlednom rade veľké množstvo financií, ktoré ušetríte pri prevádzke domu, bude hrať dosť podstatnú rolu pri Vašom rozhodovaní.

 

     Samozrejmosťou z našej strany je zabezpečenie financovania výstavby domu pomocou hypoúveru a pomoc pri výbere vhodného pozemku pre Váš nový dom v lokalite, ktorá bude spĺňať všetky Vaše nároky.

 

Nech sa páči, tu je naša ponuka:

 

Prečo nízkoenergetický dom

Pozrieť si ponuku domov


S nami ušetríte


Nižšia spotreba energie = nižšie výdaje.
Trend výstavby nízkoenergeických stavieb v poslednej dobe čoraz viac silnie v dôsledku zvyšovania cien energií. Celkové náklady na dom tvoria nielen náklady na jeho výstavbu, ale i náklady na jeho prevádzku.
Nízkoenergetické stavebné systémy, ktoré ponúkame znížia energetické náklady na prevádzku Vášho domu až o 60% ročne, čo je v dôsledku trendu neustáleho zvyšovania cien energií veľmi významný faktor.


Tepelná spotreba pri nízkoenergetickom dome je za rok len 50 – 70 kWh/m2 pričom v bežnej novostavbe rodinného domu je 130 kWh/m2.
Okrem nízkej spotreby energie je ďalším ekologicky významným prvkom aj charakter stavebného materiálu. Drevo, ktoré je hlavným konštrukčným prvkom systému, je oproti ostatným stavebným materiálom ekologický, ľahko dostupný a obnoviteľný stavebný materiál.
Výhodná cena domu = nižšia počiatočná investícia
Vzhľadom na mimoriadne krátku dobu výstavby, cena použitých materiálov, prác a réžie je oveľa nižšia (ceny nie sú ovplyvnené dlhodobejším rastom ako pri výstavbe klasického domu).
Cenu domu znižuje aj fakt, že sú montované z hotových panelových dielcov.

 

7 výhod nízkoenergetického domu:

Pozrieť si ponuku domov


7 výhod nízkoenergetického domu:


Mimoriadne rýchla výstavba
Do 7. mesiacov od objednávky výstavby domu.


Energetická a ekonomická úspora
Náklady na kúrenie v nízkoenergetickom dome sú 330 – 400 € za celý rok.


Ekologická báza výstavby
Prevažná časť materiálov je nesilikátového charakteru, prevažne na báze drevín, ktoré spĺňajú ekologickú čistotu a zabezpečujú zdravý spôsob bývania. Vzduch v dome je iný, lepší, zdravší


Nepretržitá doba výstavby
Vzhľadom na suchý proces výstavby stavby začíname a staviame aj počas typicky zimných mesiacov(december, január, február).


Prínos pre životné prostredie
Menej energie znamená aj nižšie emisie a spotrebu surovín. V našich nízkoenergetických domoch používame vykurovanie elektrickou energiou. Elektrická energia má najvyššiu energetickú využiteľnosť, ktorá dosahuje až 99%. Napríklad pri plyne je využiteľnosť cca 80% a zároveň môže teplo z domu unikať samovoľným odvetrávaním. Elektrická energia je teda najekologickejším palivom.


„Poistka” proti rastu cien palív a energie
Tak ako si veľa ľudí platí poistku pre prípad úrazu alebo požiaru, aj keď dúfajú, že ich nič takého nepostihne, je investícia do nízkoenergetického domu akousi poistkou pre prípad vysokého zdraženia energie.


Tepelné pohodlie
Dobre izolované steny a kvalitné okná vytvárajú väčšie tepelné pohodlie. Znižuje sa podiel tepla, ktoré človek stráca sálaním, čo je príčinou, že sa ľudia v takýchto miestnostiach cítia lepšie. Studený prievan od okna alebo ľadová podlaha neexistujú.

 

Chcem dom - ako na to

Pozrieť si ponuku domov


Postup pred začatím výstavby Vášho domu:


1. vyberiete si dom, ktorý Vás najviac oslovil
2. vyberiete si vhodný pozemok
3. po vybraní vhodného pozemku a domu sa popíše Zmluvu o dielo a do 14 dní je potrebné zaplatiť 5000 € - prvá časť ceny diela na účet zhotoviteľa. Spolu so Zmluvou o dielo je potrebné podpísať aj všetky náležité prílohy – Dodávkový list, Platobný kalendár, a Zoznam záručných dôb.
4. Následne nám prinesiete list vlastníctva na pozemok kde sa má realizovať dielo, kópiu katastrálnej mapy a po kompletne vyplnenom a podpísanom dokumente „Vyhlásenie o pozemku“ (k pozemku musí byť dobrý prejazd pre kamión a žeriav), pristúpi zhotoviteľ k zhotoveniu projektu, pričom vy obdržíte projekt v lehote nie dlhšie ako 21 dní odo dňa splnenia poslednej z vyššie uvedených podmienok. Zhotoviteľ Vám dodá projektovú dokumentáciu 4 x. Toto Vám postačuje na to, aby ste si vybavili stavebné povolenie. Samozrejme budete si musieť ešte dať spraviť Situáciu a projekt na IS - toto robí projektant z oblasti kde chcete realizovať stavbu.
5. Keď nadobudnete právoplatné stavebné povolenie pre výstavbu diela, zašlete ho na adresu zhotoviteľa (originál, resp. notárom overená kópia). Môže dať začať robiť základovú dosku. Ak to bude dohodnuté so zhotoviteľom v rámci zmluvy o diela, tak zákl. dosku urobí zhotoviteľ. Ak si ju budete robiť smi, musíte dodržať presnosť resp. rovinatosť základovej dosky (musí byť podľa projektu), aby sa tam mohli dať následne panely. Základová doska musí zrieť cca 3-4 týždne.
6. Po všetkých hore uvedených splnených podmienkach a zaplatení druhej a tretej splátky 50%, vie zhotoviteľ začať s realizáciou stavby.

Splátkový kalendár:
1. splátka - do 14dní od podpísania Zmluvy o dielo 5000 €
2. splátka - do 21 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 25%
(ponížená o 5000 EUR)
3. splátka - do 14 dní od pripravenosti spodnej stavby 25%
4. splátka - do 7 dní od začiatku montáže 20%
5. splátka - do 7 dní po dokončení a prevzatí hrubej stavby 25%
6. splátka - do 14 dní od podpísania preberacieho protokolu a odovzdávacieho protokolu 5%

 

Najčastejšie otázky


Najčastejšie kladené otázky


Aké sú výhody montovaných domov?
Rýchla výstavba, cenovo dostupnejší z dôvodu toho, že je rýchla výstavba a ceny prác a réžie sú nižšie. Je to ekologickejšia stavba ako murovaná stavba. Väčšia časť stavby je stavaná suchým procesom. Vzduch v dome je iný, lepší, zdravší ako pri murovanom dome. Vlhkosť je omnoho nižšia ako pri murovanom dome. Pre alergikov je veľmi vyhovujúci montovaný dom. Doba vykúrenia domu montovaného je len cca 15 min. nakoľko vykuruje sa len priestor, steny nie.


Počul som, že tento dom je nestabilný a že ho odfúkne, je to pravda?
Nie je to pravda. Dom je veľmi stabilný, nakoľko sa cca každý meter ukotvuje špeciálnymi šróbmi o základovú dosku. Tiež sa to previaže priečkami a strechou. Treba sa pozrieť na murovanú stavbu. Kvadry sú spájané hmotou, ktorá sa vyrába zmiešaním vody, piesku a cementu. Ďalej celá strecha je vyrobená prevažne z palivového dreva, žiadna špeciálna vlhkosť. Strecha je spájaná klincami. Ďalej sa treba pozrieť na obrovské stavby ako sú napr. mrakodrapy. Sú niekoľko násobne väčšie ako naše bungalovy a sú spájané len železom a verte mi, že nie nejakým veľmi širokým. Tiež si treba uvedomiť, že keby sa tu na Slovensku prehnal nejaký hurikán o sile vetra ako napr. v amerike, tak by určite odfúkol aj murované stavby.


Keďže tento dom má drevenú konštrukciu, nemusíme sa báť, že zhorí?
Je dokázané a každý odborník vám potvrdí, že skôr podpálite murovaný dom ako montovaný dom z drevenou konštrukciou. Tiež keby sa aj chytil tento montovaný dom tak drevo má také vlastnosti, že keď začne horieť tak kým prehorí k jadru a prepolí sa tak uplynie nejaká doba kedy človek dokáže utiecť z domu. Pričom napr. také železo keď je chvíľu pri ohni tak sa ohne a staticky má veľmi zlé vlastnosti. Ďalšia skutočnosť je tá, že celý interiér je z fermacelových (sádrovláknitých dosiek) na ktoré môžete fúkať oheň a nechytia sa. Chytia sa až pri veľmi vysokých teplotách.


Čo škodcovia ?
Drevo je natierané proti škodcom. Drevená konštrukcia je opláštená sádrovláknitou doskou. Hlodavce sa často krát chytajú aj sádrou. Napijú sa vody a potom im sádra stvrdne v žalúdku. Škodcov sa naozaj nemusíte báť. Podlaha sa skladá s polystyrénbetonu a aj so samotného betónu ako poslednej vrstvy pod plávajúcou podlahou alebo dlažbou.


Aká je životnosť týchto domov?
Životnosť montovaných domov je v tabuľkách uvádzaná tak isto ako je životnosť murovaných stavieb, to znamená, že 50 rokov.
Hovorí sa, že montované domy sú prevažne nízkoenergetické, čiže majú nízke náklady na vykurovanie. Je to pravda a čím je to spôsobené?
Áno je to pravda. Je to spôsobené tepelnoizolačnými vlastnosťami stien, podlahy a stopov. Pri nízkoenergetických domov vykurujete len priestor narozdieľ od murovaných stavieb kedy musíte vykurovať steny.


Akú hrúbku majú obvodové panely?
Obvodové panely majú hrúbku 27 cm. Z vonka je 10 cm polystyrén + fasádny systém, takže z vonka nie je možné rozoznať či sa jedná o murovaný dom alebo o montovaný dom.


Ako je riešená elektrika v dome?
Elektrika je riešená v paneloch, v tzv. husích krkoch. Je možné si elektriku rozviesť aj po stenách.


Je možné montovaný dom aj podpivničiť?
ÁNO, je to možné ale moc sa to nedoporučuje nakoľko pivnica by vás mohla stáť skoro polovičku z ceny domu.


Kde môžeme stavať montovaný dom?
Montovaný dom môžeme stavať všade. Jediná podmienka, ktorá je je tá aby k pozemku bol prístup kamiónom a tiež žeriavom. Je to z toho dôvodu, že kamiónom musíme priviezť panely.

 

Realizácia - pozrite si


Vážení klienti

prinášame vám fotky z výstavby nášho domu v Bratislave, v časti Podunajské Biskupice. Boli by sme veľmi radi keby ste pred podpisom zmluvy o dielo navštívili nami zrealizovanú stavbu a tiež sa mohli porozprávať s naším zákazníkom o spokojnosti s našou spoločnosťou. V prípade záujmu dohodnutia si obhliadky nás neváhajte kontaktovať na bvtreal@bvtreal.sk a lebo na tel.: 0949 683 688

 

Ponuka domov

 

 

<

 

Zisťiť možnosti financovaania

  

Najväčí prínos pre klientov minulý mesiac bol maklér:

íDaniel Dorušinec

 Maklér mesiaca

 

          
    
 Nové domy na kľúč 
                        
   

-

 

                

Povedali o nás: 

So spoločnosťou BVT Estate spolupracujeme už takmer 5 rokov. Vybral som si ich ako spoľahlivú realitnú agentúru, k čomu som dostal odporúčania od kamaráta.Oceňujem ich profesionalitu, ľudský prístup, flexibilnosť, promptnosť, ochotu pomôcť a poradiť v akýchkoľvek otázkach.Ja i moji obchodný partneri sme vždy boli spokojní, zaujali ma rôzne modelové situácie, ktoré v rámci výberu vhodnej nehnuteľnosti a hlavne jej následného financovania riešili a detailne ich vysvetlili. Dlhodobá spolupráca v oblasti nákupu a prenájmu nehnuteľností so spoločnosťou BVT Estate zásadným spôsobom prispela k objasneniu celej problematiky a k zvýšeniu mojich príjmov. Vždy so mnou jednali férovo a ich obchodná filozofia win/win  mi maximálne vyhovovala a vyhovuje dodnes. Môžem len odporúčať.

Milan H., Trnava

 Dostávam oveľa viac ako som očakával a pritom ma to stojí podstatne menej ako som počítal. Dostal som priestor na hľadanie nového bývania. Dokonale vyhoveli všetkým mojim požiadavkám.  

Vďaka širokému portfóliu nehnuteľností a vďaka tomu, že mi ponúkli viacero možností financovania som mal vo výbere veľkú slobodu. A to si veľmi cením.

A tak sa veľmi stresujúca vec, ako je výber nového domova v podstate zmenila v pohodovú zábavu a dobrodružstvo.

Žena bola uč opäť tehotná, ale oni k tejto skutočnosti pristupovali s maximálnou profesionalitou a ohľadom, vždy vyšli v ústrety našim požiadavkám.

Maklér a celý kolektív boli úplne perfektný, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Som s BVT Estate maximálne spokojný a budem všetkým odporúčať.

 

Imrich T., Galanta 

 BVT Estate mi poskytuje z pohľadu filozofie dostatočnú slobodu v rozhodovaní a z pohľadu samotnej realizácie  široké možnosti voľby.

Vždy našli riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách. Môžem lem odporučiť.

Skúste ich sami a uvidíte, že s ničím nemajú problém. A všetko riešia s chladnou hlavou.

Toto si veľmi cením, ale najviac to, že pri riešení môjho komplikovaného predaja sa nezľakli a nehodili flintu do žita, ale dotiahli predaj až do úspešného konca.

Veľmi pekne ďakujem celému kolektívu, a najmä konateľke p. Novákovej.

Na Slovensku je veľmi málo takýchto firiem.

 

Alena. P., Hlohovec

 

 Náš byt predali za dva týždne a súčasne hľadali pre nás  dom.

Bola to skvelo skoordinovaná akcia. Aj keď pre nás trocha hektická.

Dôležité pre nás bolo, že my sme sa mohli naplno venovať našej robote.

Veľmi dobre mi poradili v mnohých otázkach a vždy platilo, že čo povedali tak to aj bolo.

Slovo od spoľahlivého partnera je veľakrát viac, ako zmluva. Sme s týmto prístupom veľmi spokojní.

Úprimne BVT Estate odporúčame. Nesklamú Vaše očakávania.

 

Karol a Hedviga T., Trnava

BVT Estate s.r.o.

Realitná a stavebná spoločnosť

Blesovce 79

956 01  Topolčany

0949 300 448

 0909 133 838

 

novakovaja@centrum.sk

bvtreal@bvtreal.sk

Skype: bvtreal

www.byvanievtrnave.sk

www.bvtreal.sk

Web mail

Intranet

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz